【Benefcet 消毒塗層服務】【牛頭角區幼稚園】

【Benefcet 消毒塗層服務】【牛頭角區幼稚園】

by Benefect HK June 13, 2020

6000幾呎牛頭角區幼稚園,決定搵我地BDS做醫療級消毒抗菌塗層服務

閱讀更多

【Benefcet 消毒塗層服務】【金鐘Office】

【Benefcet 消毒塗層服務】【金鐘Office】

by Benefect HK May 26, 2020

3000呎金鐘Office,決定搵我地BDS做醫療級消毒抗菌塗層服務

閱讀更多


【曾有COVID19確診到訪】【長期使用漂白水影響健康】

【曾有COVID19確診到訪】【長期使用漂白水影響健康】

by Benefect HK April 21, 2020

曾有確診者到訪過,戶主在隔離20日期間每天使用1:49漂白水消毒,令健康受影響......

閱讀更多

室內兒童樂園【預防CASE】【Benefcet 消毒服務】

室內兒童樂園【預防CASE】【Benefcet 消毒服務】

by Benefect HK April 20, 2020

5,200呎室內兒童樂園,為確保小朋友及家長健康......

閱讀更多


連鎖店消毒【預防CASE】【Benefcet 消毒服務】

連鎖店消毒【預防CASE】【Benefcet 消毒服務】

by Benefect HK April 14, 2020

2,300呎連鎖店,搵我地BDS做醫療級消毒服務為客人進行一次全面的Benefcet 醫療級消毒服務,確保場內無菌......

閱讀更多